Olimpiade

                  

Informație cu privire la desfățurarea olimpiadelor la disciplinile de studii în anul de învățământ 2020-2021

 

Olimpiada la disciplinile de studii în anul de învățământ 2020-2021 s-a desfășurat în baza ordinului

nr.46 din 03.12.2020 cu privire la desfășurarea olimpiadelor școlare.

Olimpiadele la disciplinile de studii s-au desfășurat în perioada 07.12.2020-17.12.2020

Olimpiadele școlare s-au desfășurat, respectându-se regulamentul nou de organizare și desfășurare a olimpiadei școlare.

 Comisia de coordonare a întocmit testele pentru olimpiadele școlare la disciplinile cerute.

S-a respectat orarul  de desfășurare a olimpiadelor școlare.

s-a aprobat componenta Copmisiei de coordonare , a  juriului pentru fiecare disciplină , a Comisiei de contestre.

Nu s-au observat abateri de la orar, încălcări.

În baza desfășurării olimpiadelor școlare s- a întocmit următoarele procese verbale:

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la limba şi literatura română

din  07.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la   limba şi literatura română  juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Negura Serafima Popovici Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 57 I
2 Buga Andreia Popovici Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 53 II
3 Popovici Valentina Popovici Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 52 II
4 Prodan Valeria Popovici Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 51 III
5 Friptuleac Alexandru Popovici Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 47 IV

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la limba franceză

din  16.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la    limba franceză  juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Prodan Valeria Andrieş Lucia IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 63 III
2 Ramazanova Arina Andrieş Lucia IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 59 III

Membrii juriului   Andrieş Lucia

Bulban Adela

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la matematică

din  09.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la    matematică  juriul a decis

următorul clasament:

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Clasa Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Friptuleac Alexandru Cibotaru Anatol IX IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 25 I
2 Prodan Valeria Cibotaru Anatol IX IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 22 II
3 Friptuleac Petronela Cibotaru Anatol IX IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 21 III
4 Andrieş Andrie Cibotaru Anatol IX IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 17 IV
5 Cutia Petronela Iutiş Vasile VIII IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 44 I
6 Guşevatîi Crina Iutiş Vasile VIII IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 36 II
7 Ţurcanu Răzvan Iutiş Vasile VII IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 12 I
8 Tverdohleb Cornelia Iutiş Vasile VII IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 11 II

Membrii juriului : Cibotaru Anatol

Iutiş Vasile

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la fizică

din  17.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la  fizică juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Friptuleac Alexandru Cibotaru Anatol IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 25 I
2 Prodan Valeria Cibotaru Anatol IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 20 II
3 Friptuleac Petronela Cibotaru Anatol IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 19 III

Membrii juriului : Cibotaru Anatol

Iutiş Vasile

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la informatică

din  14.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la    informatică juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a –IX – a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Andrieş Andrei Iutiş Vasile IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 32 I
2 Friptuleac Vlad Iutiş Vasile IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 31 II
3 Friptuleac Alexandru Iutiş Vasile IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 24 III

Membrii juriului : Cibotaru Anatol

Iutiş Vasile

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la chimie

din  14.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la chimie   juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Prodan Valeria Frunza Adrian IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 16 I
2 Negura Serafima Frunza Adrian IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 15 II
3 Buga Andreia Frunza Adrian IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 14 III

Membrii juriului : Bulban Adela

Frunza Adrian

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la biologie

din   08.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la biologie juriul a decis următorul clasament:

Clasa a IX–a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Lîsîi Marinela Frunza Adrian IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 98 I
2 Rusu Cătălina Frunza Adrian IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 95 II
3 Ramazanova Arina Frunza Adrian IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 59 III

Membrii juriului : Bulban Adela

Frunza Adrian

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la educaţia ecologică

din  11.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la  educaţia ecologică  juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Negura Serafima Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 50 I
2 Friptuleac Alexandru Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 40 II
3 Andrieş Andrei Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 40 II
4 Buga Andreia Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 30 III
5 Prodan Valeria Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 30 III

Membrii juriului : Bulban Adela

Frunza Adrian

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la geografie

din  10.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la geografie   juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a IX -a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Friptuleac Alexandru Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 39 II
2 Buga Andreia Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 30 IV
3 Negura Serafima Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 43 I
4 Prodan Valeria Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 30 IV
5 Andrieş Andrei Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 37 III

Membrii juriului : Bulban Adela

Frunza Adrian

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la limba engleză

din  08.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la    limba engleză  juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Friptuleac Alexandru Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 106 I
2 Negură Serafima Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 86 II
3 Buga Andreia Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 85 III
4 Andrieş Andrei Bulban Adela IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 70 IV

Membrii juriului : Bulban Adela

Andrieş Lucia

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la  istoria românilor şi universală

din  10.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la    juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Negura Serafima Andrieş Olga IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 47 1
2 Buga Andreia Andrieş Olga IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 41 2
3 Friptuleac  Alexandru Andrieş Olga IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 39 3
4 Andrieş Andrei Andrieş Olga IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 39 3
5 Fusa Valeriu Andrieş Olga IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 38 4

Membrii juriului: Andrieş Olga

Bulban Adela

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la educaţia fizică

din  15.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la    juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a –IX- a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Friptuleac Alexandru Struc Larisa IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 55 II
2 Andrieş Andrei Struc Larisa IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 34 III
3 Negură Serafima Struc Larisa IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 56 II
4 Buga Andreia Struc Larisa IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 78 I

Membrii juriului: Struc Larisa

Frunza Adrian

 

Proces verbal

al şedinţei juriului olimpiadei locale  la limba rusă

din  11.12.2020

Total membri ai juriului  2

Prezenţi la şedinţă  2

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la    juriul a decis

următorul clasament:

Clasa a IX- a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţie, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Fusu Valerie Lucic Larisa IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 28 III
2 Buga Andreea Lucic Larisa IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 30 III
3 Ramazanov Arina Lucic Larisa IP Gimnaziul Vasile Alecsandri”, s. Scumpia 36 I
4

Membrii juriului: Andrieș Lucia

Fusa Liliana

Rezultatele olimpiadelor la disciplinile şcolare

Anul de învăţământ 2019-2020

Nivel local

Informație cu privire la desfășurarea olimpiadei la disciplinele școlare

în IP Gimnaziul ,, Vasile Alecsandri”,  anul de învățământ 2020.

 

Olimpiada la disciplinele de studii s-a desfășurat în baza ordinului nr.22 din 27.12.2019  în  IP Gimnaziul,, Vasile Alecsandri”  Cu privire la desfășurarea olimpiadelor școlare, etapa locală, anul de studii 2019-2020.

 

Olimpiadele  la disciplinele de studii s-au desfășurat  în perioada

11.01-22.01.2020 , conform orarului aprobat .

Cadrele didactice  au fost cunoscute cu prevederile ordinului , cu Regulamentul cu privire la desfășurarea olimpiadelor școlare.

Pentru buna desfășurare a olimpiadelor școlare s-au creat condițiile necesare.

Cadrele didactice , responsabile, au elaborat testele și instrumentarul de evaluare pentru olimpiadă la fiecare disciplină de studii , aprobate la ședința Comisiei metodice.

Testele au fost prezentate directorului adjunct pentru instruire cu 5 zile înainte de desfășurarea concursului.

S-a aprobat componența Consiliilor de coordonare a comisiilor de verificare a testelor și a Comisiilor de Examinare a Contestațiilor pentru fiecare disciplină școlară.

Nu s-au observat abateri de la orar.

În urma desfășurării olimpiadei școlare s-au întocmit următoarele procese verbale:

 

                                PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la Geografie

din 16.01.2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la geografie  juriul a decis următorul clasament:

Clasa a VIII-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Andrieş Andrei Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 21 p 4
2 Negură Serafima Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 25 p 3
3 Friptuleac Alexandru Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 28 p 2
4 Prodan Valeria Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 29 p 1

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Butnaru Cătălina Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 43 p 1
2 Negura Dimitrie Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 33 p 4
3 Buga Ion Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 33 p 4
4 Glavan Felicia Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 36 p 3
5 Ochişoru Andreia Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 41 p 2

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Friptuleac Tamara

      Friptuleac Alla

PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la Fizică

din 15 ianuarie 2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la fizică  juriul a decis următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Buga Ion A Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 18 4
2 Popovici Cristian Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 16 5
3 Pavliuc Petronela Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 15 6
4 Pavliuc Gabriela

 

Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 18 4
5 Glavan Felicia Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 19 3
6 Butnaru Cătălina Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 23 1
7 Ochişoru Andreia Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 20 2
8 Buga Ion M Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 16 5
9 Negura Dimitrie Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 14 7

Clasa a VIII-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Andrieş Andrei Iutiş Vasile IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 24 1
2 Negura Serafima Iutiş Vasile IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 24 1

Clasa a VII-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Cutia Petronela Iutiş Vasile IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 19 2
2 Curzac Vasile Iutiş Vasile IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 18 3
3 Guşevatîi Crina Iutiş Vasile IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 18 3

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Popovici Adela

Andrieş Olga

 

PROCES- VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la Matematică

din 14 ianuarie 2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la matematică  juriul a decis următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Buga Ion A Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 15 7
2 Popovici Cristian Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 23 5
3 Pavliuc Petronela Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 23 5
4 Pavliuc Gabriela

 

Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 17 6
5 Glavan Felicia Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 28 3
6 Butnaru Cătălina Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 31 1
7 Ochişoru Andreia Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 25 4
8 Buga Ion M Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 23 5
9 Negura Dimitrie Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 30 2

Clasa a VIII-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Andrieş Andrei Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 19 1
2 Prodan Valeria Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 14 2
3 Friptuleac Alexandru Cibotaru Anatolie IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 19 1

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Andrieş Lucia

Struc Larisa

 

PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la limba şi literatura română

din 11.01.2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la limba şi literatura română juriul a decis următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Glavan Felicia Fusa Liliana IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 45 2
2 Negura Dimitrie Fusa Liliana IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 44 3
3 Ochişoru Andreia Fusa Liliana IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 45 2
4 Butnaru Cătălina Fusa Liliana IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 45 2
5 Russu Valeria Popovici Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 47 1
6 Buga Ion Popovici Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 42
7 Popovici Cristian Popovici Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 43

Clasa a VIII-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Negura Serafima Popovici Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 45 2
2 Buga Andreia Popovici Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 44 3
3 Andrieş Andrei Popovici Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 45 2

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Frunza Adrian

Iutiş Vasie

PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la limba şi literatura română

din 11.01.2020

Examen oral

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la limba şi literatura română juriul a decis următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Glavan Felicia Fusa Liliana IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 19 3
2 Negura Dimitrie Fusa Liliana IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 27 1
3 Ochişoru Andreia Fusa Liliana IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 20 2
4 Butnaru Cătălina Fusa Liliana IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 17
5 Russu Valeria Popovici Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 17
6 Buga Ion Popovici Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 20
7 Popovici Cristian Popovici Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 18

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Frunza Adrian

Iutiş Vasile

Fusa Liliana

Popovici Adela

 

PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la limba rusă

din 20.01.2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la limba rusă juriul a decis următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Ochişoru Andreia Lucic Larisa IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 40 II
2 Butnaru Cătălina Lucic Larisa IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 39 II
3 Buga Ion Lucic Larisa IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 32 III
4 Negura Dimitrie Lucic Larisa IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 32 III
5 Popovici Cristian

 

Lucic Larisa IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 36 III

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Andrieş Lucia

Bulban Adela

 

                                  

 

 

 

 

 

 

                                          PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la Informatică

din 20.01. 2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la  Informatică juriul a decis următorul clasament:

Clasa a IX

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Blişceac Cristina Iutiş Vasile IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 38 p II
2 Buga Ion Iutiş Vasile IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 28 III
3 Golovatic Cătălin Iutiş Vasile IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 28 III
4 Pavliuc Gabriela Iutiş Vasile IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 39 I
5 Russu Valeria Iutiş Vasile IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 31 I

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Buga Valentina

             Grigoreţ Alla

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la limba franceză

din 11.01.2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la limba franceză juriul a decis următorul clasament:

 

Clasa a  VIII-A

 

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Prodan Valeria Andrieş Lucia IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 27 p III
2 Popovici Valentina Andrieş Lucia IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 19 P

 

CLASA a IX-a

 

 

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 RUSSU Valeria Andrieş Lucia IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 26 p III
2 Popovici Cristian Andrieş Lucia IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 34 P III

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Frunza Adrian

Iutiş Vasaile

 

 

 

                                         PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la istoria românilor şi universală

din16.01. 2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la istoria românilor şi universală juriul a decis următorul clasament:

Clasa a VIII-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Negura Serafima Andrieş Olga IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 35 1
2 Friptuleac Alexandru Andrieş Olga IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 31 2
3 Andrieş Andrei Andrieş Olga IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 25 3
4 Prodan Valeria Andrieş Olga IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 23 4

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Buga Ion Andrieş Olga IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 50 1
2 Russu Valeria Andrieş Olga IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 40 2

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Popovici Elena

Popovici Lidia

 

PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la limba engleză

din 20.01.2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la limba engleză

juriul a decis următorul clasament:

Clasa a VIII-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Negura Serafima Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 57 3
2 Friptuleac Alexandru Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 93 1
3 Buga Andreea Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 63 2
4 Andrieş Andrieş Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 55 4

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Butnaru Cătălina Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 78 2
2 Glavan Felicia Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 79 1

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri :  Popovici Adela

Andrieş Olga

 

PROCES- VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la chimie

din 21.01.2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la chimie

juriul a decis următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Pavliuc Gabriela Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 32 1
2 Buga Ion Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 20 2
3 Negura Dimitrie Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 20 2
4 Russu Valeria Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 19
5 Blişceac Cristina Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 18

A fost delegată la olimpiada raională eleva Pavliuc Gabriela

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Bulban Adela

 

PROCES- VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la biologie

din 22.01.2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la biologie juriul a decis următorul clasament:

Clasa a VIII-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Prodan Valeria Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 28 Menţiuni
2 Negura Serafima Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 27 Menţiuni
3 Buga Andreea Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 26 Menţiuni

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Negura Dimitrie Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 33 I
2 Russu Valeria Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 30 III
3 Buga Ion Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 32 II

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Iutiş  Vasile

Struc  Larisa

 

 

 

 

 

 

PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la Ştiinţe

din 15.01. 2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la ştiinţe

juriul a decis următorul clasament:

Clasa a V-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Josanu Darius Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 35 I
2 Guşan Mihaela Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 30 II
3 Sapetnîi Vera Bulban Adela IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 29 II

 

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Buga Valentina

Friptuleac Alla

 

 

PROCES- VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la educaţia ecologică

din 17.01.2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la educaţia ecologică juriul a decis următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Ochişoru Andreia Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” I
2 Negura Dimitrie Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” II
3 Buga Ion Frunza Adrian IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” III

A fost delegată la olimpiada raională eleva  Ochişoru Andreia

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri: Andrieş Olga

Friptuleac Alla

 

 

 

 

 

 

PROCES -VERBAL

al şedinţei juriului olimpiadei locale la educaţia fizică  

din 22.01.2020

 

Total membri ai juriului – 3

Prezenţi la şedinţă – 3

Verificând lucrările participanţilor la olimpiada locală la educaţia ecologică juriul a decis următorul clasament:

Clasa a IX-a

Nr. Numele, prenumele elevului Profesor Instituţia, localitatea, raionul Punctaj acumulat Poziţia în clasament
1 Andrieş  Maxim Struc Larisa IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 60 2
2 Popovici Cristian Struc Larisa IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 87 1
3 Ochişoru Andreia Struc Larisa IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 42 2
4 Pavliuc  Petronela Struc Larisa IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 74 1
5

 

Pavliuc Gabriela Struc Larisa IP Gimnaziu „Vasile Alecsandri” 36 3

Au fost delegaţi la olimpiada raională elevii : Popovici Cristian, Glavan Felicia

Preşedintele juriului :  Lucic Larisa

Membri : Zaiţ Raisa

Andrieş Olga