Comisiile metodice

 ,,Limbă și comunicare”

Șef Comisiei metodice – Popovici Adela, profesoară de limba și literatura română;

Fusa Liliana , profesoară de limba și literatura română:

Lucic Larisa, profesoară de limba rusă;

Andrieș Lucia, profesoară de limba franceză;

Bulban Adela, profesoară de limba engleză.

,,Educație socioumanistică”

Șef Comisiei metodice – Bulban Adela, profesoară de geografie;

Bulban Adela, profesoară de geografie;

Andrieș Olga, profesoară de istoria românilor și universală, educație pentru societate, educație civică.

,,Matematică şi ştiinţe”

Șef Comisiei metodice – Frunza Adrian, profesor de biologie, chimie;

Frunza Adrian, profesor de biologie, chimie;

Cebotari Anatolie, profesor de matematică;

Iutiș Vasile, profesor de matematică, fizică, informatică.

,,Tehnologii, arte şi sport”

Șef Comisiei metodice – Struc Larisa, profesoară de educație fizică;

Struc Larisa, profesoară de educație fizică;

Friptuleac Ala, profesoară de educație tehnologică, educație plastică;

Balamatiuc Ludmila, profesoară de educație muzicală.

„Învățământul primar ”

Șef Comisiei metodice – Buga Valentina, învățătoare;

Buga Valentina, învățătoare;

Popovici Elena, învățătoare;

Zait Raisa, învățătoare;

Popovici Lidia, învățătoare;

Friptuleac Tamara, învăţătoare.